سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
دانشجويان گرامي : قابل توجه دانشجويان غيركشيك (پزشكي - پرستاري - توانبخشي -پيراپزشكي )که تمايل دارند ناهار شنبه تا چهارشنبه هفته بعد خودرا (غيراز روزهاي تعطيل) در مراکز آموزشي درماني کوثر و امير استفاده نمايند: 1- بايد در سامانه اتوماسيون تغذيه دانشجويي تا ساعت 59/11 روز چهارشنبه غذا ( ناهار) را در سلف بيمارستان امير يا کوثر رزرو نمايند. 2- برنامه هفتگي ناهار مراکز آموزشي درماني کوثر و امير به طور دقيق مشخص نيست ، از طرفي برنامه غذايي هفتگي در مراکز مذ کور از يک منوجهت سرو ناهار استفاده مي گردد، دانشجويان در صورت عدم رضايت مي توانند غذاي خود را در سلف دندانپزشکي يا مجتمع آموزشي رزرو نمايند. 3- کيفيت و کميت غذا درمراکزآموزشي درماني طبق قراردادمنعقد شده با بيمارستان مي باشد لذا در صورت عدم رضايت ، دانشجو مي تواند غذا را در سلف سرويس هاي دانشگاه رزرو نمايند.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.369